2013 VBS at Vietnamese Hope Baptist Church of Baton RougeViews:276|Rating:5.00|View Time:3:43Minutes|Likes:1|Dislikes:0
Chương trình Thánh Kinh Mùa Hè năm 2013 được tổ chức tại Hội Thánh Báp-tit Hy Vọng Việt Nam ở Baton Rouge, Louisiana từ Thứ Năm 7/11 đến Thứ Bảy 7/13/2013.

Vài hình ảnh kỷ niệm trong ba ngày sinh hoạt.

Vietnamese Hope Baptist Church Sacramento – Looking back 2016Views:297|Rating:5.00|View Time:9:49Minutes|Likes:1|Dislikes:0
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Sacramento nhìn lại năm 2016 với lòng biết ơn Chúa. Looking back at 2016 with thanksgiving and looking forward to 2017 with hope and joy … 6301 Elder Creek Rd. Sacramento, CA 95824