Ho Teri Stuti Aur Aaradhana Hindi Christian Song.Views:8182008|Rating:4.57|View Time:5:33Minutes|Likes:36121|Dislikes:3431
lyrics :
Ho teri stuti aur aradhana
Karta hu mein tujhse yeh prarthana
Mahima se teri tu is jagah ko bhar
Jo bhi tu chahe tu yahan par kar

Hale-hallelujah-hallelujah-hallelu – (2)

Karuna se teri naya din dikhata hai
Dhal banker meri mujhe bachata hai
Jab main pukaru tu daude aata hai
Jab main giru mujhe uthata hai
Hale-hallelujah …

Sare jahan mein tujhsa koi nahi
Tujhko chod koyi prabhu hai hi nahi
Ghutne main teku bas tere saamne
Tu hai mera prabhu tu mera pita
Hale-hallelujah …